Månadens föremål  -  juni 2013

Två av av Dalregementets små uniformsknappar och en mössknapp för officer
kan bli en vacker brosch

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se