Månadens föremål  -  maj 2013

Månadens föremål är en uniformsjacka m/1779 för officer vid Dalregementet.
Den bars av Gustaf Wachtmeister när han sårades i slaget vid Valkeala 1790-04-29.
Wachtmeister förde befälet över regementet 1788-08-09 - - 1789-09-01. Åtta månader därefter sårades han vid Valkeala. "Han träffades af en muskötkula, som krossade hans ena armpipa. Efter striden blef han på själfva slagfältet utnämnd till generalmajor".
Man kan undra varför han efter åtta månader som generaladjutant  fortfarande bar Dalregementets uniform.

 


Foto: Armémuseum

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se