Månadens föremål  -  februari 2013

300 år har gått sedan Sveriges och Dalregementets sista egentliga seger i ett stort slag  -  Gadebusch.

Månadens föremål är en minnesmedaljong , diameter cirka 6 cm, som vi knappast vet någonting om. När tillverkades den? Till vilka personer eller organisationer delades den ut?
Vi vet inte ens vilken koppling den har till slaget vid Gadebusch eftersom det inte framgår av medaljongens advers*. Reversen* kommer vi inte åt eftersom medaljongen är stadigt monterad i en ädelträplatta.

 

Det finns en liknande medaljong till minne av slagen vid Düna 1701 och Clissow 1702

Har du något att berätta om månadens föremål?   webmaster@dalregementetsmuseer.se

   

* Webmaster kan inte låta bli att svänga sej med fina ord. Advers=framsida, Revers får du själv klura ut