Månadens föremål  -  januari 2013

Kartan från 1872 är tuschritad på s k kalkerpapper, ett genomskinligt rispapper, kraftigare än smörpapper.
Kartan visar bl a hur tälten kunde vara grupperade på heden under ett regementsmöte. Trossnäsbaracken (södra) hade ännu inte kommit från Värmland och det finns många andra avvikelser från dagens byggnadsbestånd.

Vi har inte kunnat härleda namnteckningen (Wally? Waller?....)

Nedanstående karta är något stympad. Med valfri knapp nedan kan Du hämta hela kartan med teckenförklaring. Kartan öppnas i ett nytt fönster.
 

         

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se