Månadens föremål  -  mars 2012

   Olle Kandells svar på månadens bildgåta: en stämpel för brännmärkning

Javisst, det är ett brännjärn, men vi har inte hamnat i Vilda Västern. Brännjärnet har inte använts för att märka hästar och boskap utan för att märka träföremål som möbler, lådor, yxskaft, spadskaft m m.

Olle har, än en gång, vunnit ett fritt museiinträde.

Med datorns hjälp har vi spegelvänt stampen varvid det tydligt framgår att brännjärnet har använts vid 2. kompaniet på I 13