Månadens 1 500 000 föremål  -  februari 2012

 

Drygt en och en halv miljon tegelstenar gick det åt när kasernerna i Falun byggdes med sina 80 cm tjocka väggar.
De bärs upp av nästan 700 meter granitmurar, 2 meter tjocka.
De här tegelstenarna har vi sparat efter upptagning av nya passager i samband med renovering.