Månadens föremål  -  januari 2012

Vi börjar det nya året med en liten tävling. Vad är detta?
Vi visar föremålets båda ändar.

Efter dryga två veckor har ingen kunnat lämna det rätta svaret.
Börje Forslund trodde att det var en skomakarläst - inte så tokigt, men inte rätt.
Vi lämnar en ledtråd; se bilden med bl a en bit av en tumstock.

Fem minuter efter det att ledtråden var utlagd på denna sida strömmade fem e-postmeddelanden in från Börje. Pliggtillverkningsmojäng? Nej. Tandrasp för hästar? Nej. Sedan kom han väldigt nära: ett skomakarverktyg för att raspa bort kanterna då man pliggat skorna? Ja, men inte bara vid nytillverkning. Skobottnarna sammanfogades förr med lim och träpliggar. Efter hand som man använde skorna kröp pliggarna upp genom översulan och måste raspas ned på skons insida. I alla kompanikorridorer hängde det pliggraspar långt in på 1950-talet. Var och en raspade sina egna skor.
I fjärde mailet kom rätta svaret: PLIGGRASP.
I femte mailet kom ett godkänt alternativ: skorasp.

Och så här ser en pliggrasp ut:

 
Först mailade rätta lösning vann, som vanligt, gratis inträde till ett av våra museer. Grattis Börje.