Månadens föremål  -  september 2011
Pjäsplatsklocka

Pjäsplatsklocka (Seiko Crystal Chronometer)

Denna kvartskristallkronometer infördes på 1970-talet vid pjäsplatsgrupperna i våra granatkastarkompanier och vid artilleriets batteriplatsgrupper.

Seiko QC-95 tillverkades i Japan från 1964 och kostade då cirka 795 US dollar vilket enligt uppgift ungefär motsvarade en årslön för en japansk arbetare.

Tidssamordningen av artilleri- och granatkastarelden förbättrades avsevärt med hjälp av dessa kronometrar

Korrekt förrådsbenämning? I bruk hur länge? (Fortfarande?)
Kompletterande info till webmaster@dalregementetsmuseer.se