Månadens föremål  -  juli 2011
 

Juli månad - då vill man vara ledig och då behöver man en permissionssedel.
Denna blankett är minst 85 år gammal, förmodligen äldre.

En iakttagelse: våra dagars lunch kallades för middagsmål och våra dagars middag kallades aftonmål och det stämde ju faktiskt bättre med tidpunkterna under dagen då man intar dessa måltider.
På alla arbetsplatser hade man förr middagsrast mitt på dagen och efter arbetsdagens slut åt man kvällsmat (eller aftonmål). Tja, det var kanske bättre förr?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sten Bergman hittade en ifylld permissionssedel i värnpliktsdetaljens arkiv i kanslihuskällaren. Den är dock inte behandlad så den gode Erland kom nog inte till något möte.

Mats Kristoffersson besökte Krigsarkivet våren 2012 och passade då på att leta fram Erlands värnpliktskort av vilket bland annat följande framgick:

Soldat tillhörande vplklass 1925 och kyrkobokförd i Stora Tuna församling.
Yrke : Jordbruksarbetare.
Född 1905 18 december i Stora Tuna.
Hemvist och postadress:  Nyckelby Borlänge  

Tjänstgöring  
Tilldelning Infanteriet
1:a tjänstgöring I 13 Livkomp    7/11 1925
Fortsatttjänstgöring 2 komp        1926
 Och 10 komp 0 dagar
17/3 -27 Frikallad, icke vapenför

----------