Månadens föremål  -  april 2010

Månadens föremål är inte en hink och inte en pyts.
 Den rätta benämningen är Ämbar av väv
Modellår okänt, just detta exemplar är stämplat i botten "K3 1941".

Ämbaret användes helt enkelt för transport och förvaring av vatten och fanns i bruk under hela 1960-talet.
Under 70-talet fick vi i stället s k vattensäckar av vävburen plast.

 
.Ämbar var i äldre tid också en volymenhet motsvarande en tredjedels så. 1 ämbar =10½ liter. Vårt vävämbar rymmer dock inte fullt så mycket.