Månadens föremål  -  januari 2010

I Dalregementets museum i Falun finns en gipsmodell till Poltavamonumentet
som placerades på Artillerigården i Stockholm för drygt 100 år sedan.
Gipsmodellens egen historia får Du veta mera om när Du besöker museet.


Så här skrev man i “Idun, illustrerad tidning för kvinnan i hemmet”, nr 19 1902 om poltavamonumentet:
“Snart har tvänne århundradens somrar grönskat och blommat och tvänne århundradens vintrar snögat sina drifvor över Poltavas slättmarker sedan den för Sveriges folk skickelsedigra junidagen 1709...... Nu har tanken på ett minnesmärke förverkligats av den talangfulle skulptören Teodor Lundberg där moder Svea är huvudgestalt och vid hennes fötter ligger en stupad karolin. Svea håller en lagerkrans med inskriptionen SVECIA MEMOR (Sverige som minns) och vidare står på monumentet FILIIS AD POLTAVAM OCCISIS ( till sönerna fallna vid Poltava).”


Theodor Lundberg föddes 1852 i Stockholm och dog i Rom 1926. Han var främst bildhuggare, lärare vid konsthögskolan sedan 1889, professor där 1908 och Konstakademins direktör 1911. Han bedrev studier i Paris och Rom och hans statyer och statyetter finns på många platser inte bara i Sverige. Han gjorde också några etsningar och även ett par oljemålningar är kända. Han tillhör de främsta inom sitt område bland konstnärer i landet.
Efter kritik i pressen mot tanken att resa ett monument i Poltava beslöts att ställa Lundbergs staty på artilleriqården. Där skulle den utgöra en symbol för svenska soldater, vilka genom tiderna fallit för fosterlandet.
Texten på kransen bibehölls, men på sockeln står nu:
FILIIS PRO PATRIA OCCISIS (till sönerna fallna för fosterlandet).

 

Webmaster begav sig på annandag jul till Armémuseum för att kontrollera om monumentet stod kvar.
 Jo då, se nedan:


Från Armemusei hemsida:

Till vänster om tyghuset från Artillerigården sett kan man se det s k Poltavamonumentet. Det var ursprungligen tänkt att sättas upp i Poltava, men skänktes hit av major Claes Grill år 1904. Monumentet föreställer Svea som breder ut en fana över en fallen karolin. Det är gjort av professor Johan Teodor Lundberg (1852-1926)som även modellerat Olaus Petri-statyn utanför Storkyrkan. Till en början stod monumentet mitt på gården men flyttades 1957 för att ge plats för högvakt och parkeringsplatser.

http://www.armemuseum.se