Månadens föremål  -  September 2009

Signalskyddssystem MGC / Krypteringsapparat 301

M3858-301010

Mekanisk krypteringsapparat för manuell kryptering och dekryptering av skrivna meddelanden. Kryptonycklarna utgjordes av hålkort och alfabetsblad som distribuerades av central instans.
Mått (b x h x d): 182 x 64 x 148 mm, Vikt 2 kg

När togs MGC i bruk?   Hur länge användes den?  Vilken signalskyddsgrad var den godkänd för?  Hur ofta byttes nycklarna?
Du som vet lite mer; kontakta webmaster@dalregementetsmuseer.se