Månadens föremål  -  Juni 2009

Det var länge sedan vi hade någon tävling på hemsidan. Så nu är det dags; vad är det här för en gjutjärnsmanick? Den är drygt 2 dm bred och åtminstone 60 år gammal.

Olle Kandell visste att detta är en adresseringsmaskin som man laddade med en tryckplåt varefter
man kunde stämpla kuvert, inskrivningsböcker, terminslöneböcker, inkallelseordrar med mera.
Just denna apparat användes för enstaka stämpling.
Det fanns en större automatisk maskin som man laddade
med stora magasin med plåtar (krigsförband t ex).

Klicka här om Du vill se en tryckplåt.

Om du inte vet vad detta är så går det bra att gissa.
Priset är fritt inträde i valfritt Rommeheds- eller Falu-museet.

Lämna ditt tävlingssvar till  webmaster@dalregementetsmuseer.se
Först mailade rätta lösningen vinner priset.
Segrare: se ovan.