Månadens föremål  -  Januari 2008

Som vanligt uppmanas Du att höra av Dej till webmaster@dalregementetsmuseer.se
om Du har något intressant att förtälja om månadens föremål.

Denna månad presenterar vi ett stycke kvalificerat klotter:

 

Månadens föremål, en marmorskiva, kommer från kadettmässen på Krigsskolan, Karlberg - Numera benämnd Militärhögskolan Karlberg.
Någon gång i början av 1900-talet kom någon påhittig kadett på att han med hjälp av svavelsyra kunde etsa in sin namnteckning i en borsskiva på mässen. Detta oskick blev snart en tradition och dessutom tillåtet, rentav önskvärt.

Borden skattade så småningom åt förgängelsen men skivorna bevarades och sattes upp på trapphusväggarna i slottets flyglar.
I slutet av 1960-talet började skolan att årligen gravera en koppartavla med kadetternas namn och hemvist varefter etsartraditionen så sakteliga dog ut.

I samband med renoveringar i flyglarna flyttades många av marmorskivorna till den kadettmäss som byggdes på 1960-talet. I samband härmed försvann Dalregementets skiva, den var ju spräckt på två ställen och ett hörn saknades.

Webmaster arbetar sedan 1996 på Karlberg och fann efter flera års sökande tre lastpallar med trasiga marmorskivor i ett förråd. Underst på den tredje och sist genomletade lastpallen fanns Dalregementets skiva, smutsig till oigenkännlighet. Med vederbörligt tillstånd hemfördes månadens föremål till Falun och kan nu beskådas i officersmässen.