Månadens föremål  -  November 2007

Som vanligt uppmanas Du att höra av Dej till webmaster@dalregementetsmuseer.se
om Du har något intressant att förtälja om månadens föremål.

Faskinkniv m/1848
Är ett fältarbetsverktyg, en machete eller röjkniv.
Påstås understundom felaktigt vara ett vapen.

Fäste av mässing med träkavel, eneggad klinga med flat rygg.
Balja av läder med två mässingsbeslag och bärbygel
Total längd 58,5 cm, Klingans längd 44 cm, Klingans bredd 5,2 cm

Faskinkniven användes bl a vid tillverkning av Faskiner, d v s  risknippen.
Faskiner användes för snabb överbroning av mindre vattendrag, som ytförstärkning i lös mark, som stormhinder, som armering i skyddsvallar av jord m m.

Ordet faskin har latinskt ursprung:
Spöknippe eller fasces lictoriae (flertal av latinets fascis) var en sammanbunden knippa av björk- eller almspön, oftast med en bila i, som bars av de romerska liktorerna. Fasces ledde sitt ursprung från Roms etruskiska tid. Spöna syftade på makten att prygla och bilan på makten att halshugga

Liktorerna var lägre befattningshavare som beledsagade romerska makthavare eller högre ämbetsmän, och uppgiften för liktorerna, med sina fasces, var att bana väg för dessa. Så småningom blev fasces en symbol för romerska statsöverhuvuden och det romerska imperiet.

Under modern tid kom spöknippena att symbolisera både makt och sammanhållning. Mest kända har de blivit genom kopplingen till fascismen i Italien under 1920-, 30- och 40-talen.


Lägg märke till bärbygeln som säkras till bärhylsan med en läderstropp