Månadens föremål  -  September 2007

Det var tidigt 70-tal då den blivande webbmastern för denna hemsida passerade
övningsmaterielförrådet och upptäckte och tillvaratog några planscher i en sopcontainer.
Efter mer än 30 år har han nu överantvardat planscherna till Dalregementets museer.
Klicka på planschen så får du se en förstoring.