Månadens föremål  -  April 2007

Under beredskapsåren 1939-1945 gjordes stora ansträngningar för att
tillfredsställa de kulturella behoven vid fältförbanden. Fältartistkåren etablerades
och litteratur av alla slag distribuerades genom fältbiblioteksorganisationen.
Fältbiografer ambulerade och särskilda batteridrivna rundradioapparater för
fältbruk konstruerades med rejäla trälådor som hölje.

Några bortglömda fältbiblioteksboklådor hittades i en dammig skrubb under
takstolarna på B-kaserns vind 1979. De var till och med försedda med hänglås.
Böckerna är utgivna mellan 1890-talet och slutet av 1930-talet.

Berätta för  webmaster@dalregementetsmuseer.se om du känner till någonting
intressant om fältbiblioteksverksamheten eller -organisationen.