Månadens föremål  -  Februari 2007

Nå, vad tycker ni? Håller Jan-Ola måttet?

Månadens föremål användes för att mäta kroppslängd.
Hur länge mätte man i alnar?
Minimåttet för en soldat var i slutet av 1800-talet 165 cm.
Berätta för  webmaster@dalregementetsmuseer.se
om du vet någonting speciellt om denna anordning.