Månadens föremål  -  December 2006

Så här i decembermörkret kan det väl vara trevligt med ett litet ljus.
Här placerat i en tältlykta. Hur gammal är modellen?

Efter stearinljuslyktan kom karbidlampan och så småningom fotogenlampan. 
När skedde övergångarna till modernare belysningar?
Berätta vad du vet för  webmaster@dalregementetsmuseer.se
och bidrag till andra besökares bildning.