Från och med år 2022 ger Kungl Dalregementets Kamratförening åter ut sin årsskrift
ARMBORSTET
Föreningens medlemmar erhåller årets bok gratis.
Du har väl betalat årsavgiften?

Vill Du köpa årets bok eller någon äldre utgåva?
Se anvisningar längre ned.

Dalregementets Kamratförening behöver Dig!

Dalregementets Kamratförening bildades år 1936. Då stod andra världskriget för dörren och försvarsviljan i vårt land var stor.
Pågående krig i Sveriges närområde visar på vikten av den beslutade tillväxten av vår försvarsförmåga. Dalregementet är åter en viktig del av Sveriges försvar genom förankring av försvarsviljan i bygden och genom våra krigsförband.

Kamratföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syfte att vårda Dalregementets traditioner samt att arbeta för att Dalregementets historiska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Föreningen är medlem i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och ansluten till Sveriges hembygdsförbund. Vi ordnar årligen studiebesök, föredrag och musikaftnar i egen regi eller tillsammans med andra föreningar, som verkar inom kulturområdet.

Glädje, Vänskap, Kamratskap kännetecknar våra möten.
Du bidrar till att stärka försvarsviljan genom att bli medlem i föreningen.

Så här gör du som ny eller gammal medlem:
Maila namn, adress och "medlemsavgift" till info@dalregementetsmuseer.se
och betala årsavgiften 150 kronor med Swish 070-757 8594 (U Malmgren), eller Bankgiro 131-3618

Välkommen som medlem!

 

Vill du köpa årets Armborstet eller någon annan utgåva? Se nedan.

Årets utgåva kostar 50 kronor.
2022 års utgåva kostar 100 kronor. Innehåll se nedan.
Ännu äldre utgåvor kostar 50 kronor.

Så här köper du:
Maila namn, adress och önskemål till info@dalregementetsmuseer.se
Betala, uppge namn och "Armborstet" ; Swish 070-757 8594 (U Malmgren), eller Bankgiro 131-3618

- - - - - - - - - - - - - - -
Armborstet, Dalregementets kamratförenings årsskrift, kom år 2022 åter ut efter c:a 20 års frånvaro! Den behandlar, ur olika synvinklar, verksamhet och utbildning inom Dalregementsgruppen under de drygt 20 år som Dalregementet varit vilande; Hemvärnet/Dalabataljonen och från 2006 också grundutbildning av värnpliktiga.

Kasernområdets utveckling och olika organisationer och föreningars verksamhet under den tid då Dalregementet ofrivilligt låg i bivack och bidade sin tid beskrivs. Ex. Kamratföreningen, Dalregementets museer, Officers-mässen, Idrottsföreningen med mera.

Avslutningen behandlar arbetet med hur Dalregementet återuppstod, med inlägg från olika aktörer från Försvarsberedningen, Falu kommun och Dalregementsgruppen.

Ett bildcollage från själva återinvigningsceremonien finns givetvis med, då Chefen Dalregementet Ronny Modigs avslutade med "Ers Majestät, Dalregementet åter i rikets tjänst".

Ett kapitel beskriver ”Hur bygger man ett regemente?”

Inbunden, 205 sidor.