Dalregementets Kamratförenings årsskrift
ARMBORSTET 2023 kommer snart .
Föreningens medlemmar erhåller boken gratis - Du har väl betalat årsavgiften?

 

Dalregementets Kamratförening behöver Dig!

Dalregementets Kamratförening bildades år 1936. Då stod andra världskriget för dörren och försvarsviljan i vårt land var stor.
Det pågående kriget i Sveriges närområde visar på vikten av den beslutade tillväxten av vår försvarsförmåga. Dalregementet är åter en viktig del av Sveriges försvar genom förankring av försvarsviljan i bygden och genom våra krigsförband.

Kamratföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syfte att vårda Dalregementets traditioner samt att arbeta för att Dalregementets historiska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Föreningen är medlem i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och ansluten till Sveriges hembygdsförbund. Vi ordnar årligen studiebesök, föredrag och musikaftnar i egen regi eller tillsammans med andra föreningar, som verkar inom kulturområdet.

Glädje, Vänskap, Kamratskap kännetecknar våra möten.
Du bidrar till att stärka försvarsviljan genom att bli medlem i föreningen.

Så här gör du som ny eller gammal medlem:
Maila namn och adress till info@dalregementetsmuseer.se
Och betala årsavgiften 100 kronor, uppge namn
Swish 070-757 8594 (U Malmgren), Bankgiro 131-3618

Välkommen som medlem!

 

Förra årets
Armborstet 2022 / Dalasoldater 2000–2022

Armborstet, Dalregementets kamratförenings årsskrift, kom i fjol ut efter c:a 20 års frånvaro! Den behandlar, ur olika synvinklar, verksamhet och utbildning inom Dalregementsgruppen under de drygt 20 år som Dalregementet varit vilande; Hemvärnet/Dalabataljonen och från 2006 också grundutbildning av värnpliktiga.

Kasernområdets utveckling och olika organisationer och föreningars verksamhet under den tid då Dalregementet ofrivilligt låg i bivack och bidade sin tid beskrivs. Ex. Kamratföreningen, Dalregementets museer, Officers-mässen, Idrottsföreningen med mera.

Avslutningen behandlar arbetet med hur Dalregementet återuppstod, med inlägg från olika aktörer från Försvarsberedningen, Falu kommun och Dalregementsgruppen.

Ett bildcollage från själva återinvigningsceremonien finns givetvis med, då Chefen Dalregementet Ronny Modigs avslutade med "Ers Majestät, Dalregementets åter i rikets tjänst".

Ett kapitel beskriver ”Hur bygger man ett regemente?”

Inbunden, 205 sidor.

Så här köper du:
Maila namn och adress till info@dalregementetsmuseer.se
Betala 150 kronor, uppge namn och Armb 2022
Swish 070-757 8594 (U Malmgren), Bankgiro 131-3618