Den här sidan publicerades år 2008, det vill säga långt innan Dalregementet återetablerades 2001.

 

Välkomna till Dalregementets kasernområde i Falun.

Stora Kopparbergs Bergslag lät pryda infarten med detta monumentala regementsemblem i samband med 350-årsjubileet 1975.

År 2005 tillkom muren med regementsnamnet anbringat med samma typsnitt som återfinns bl a över kaserndörrarna.

1901 års härordning innebar att indelningsverket upphörde och värnpliktsregementet uppstod. 
Den längre värnpliktstjänstgöringen ställde större krav på lokaler för boende, utspisning, förråd m m och en omfattande planering för etablering i Falun påbörjades.
1905 startade byggnationerna och till hösten 1908 kunde regementsstab och expedition flytta in. 
Den 20 januari 1909 överlämnades kasernetablissemanget till I 13. Kasernområdet etablerades mellan värdshuset Kullen och Norslunds kyrkogård och övningsfältet ”vid de vidsträckta ägorna vid Myckelmyra”.
I anslutning till kasernområdet anlades på 1940-talet regementets idrottsplats Dalavallen..

Kasernområdet c:a 1920
1958 utgavs med Överste Engelbrekt Flodström som redaktör en jubileumsskrift "Kungl Dalregementet 50 år i Falun".

Klicka på bilden till höger så visas en bearbetad skiss över kasernområdet hämtad ur jubileumsskriften.


Kasernområdet 1958
Efter regementets nedläggning den 30 juni 2000 övertogs området av fastighetsbolaget I 13 Vasallen AB och har sedan dess haft en gynnsam utveckling med flertalet etableringar inom profilområdena media, kultur och hälsa. 
Stor hänsyn har tagits till områdets tidigare verksamhet, byggnation och utformning. I den varsamt renoverade gamla matsalen inryms numer en populär lunchservering.

Namnet Dalregementet har behållits och fortfarande finns militär närvaro i form av Dalregementsgruppen som stödjer Dalarnas hemvärn och frivilligorganisationer.


Kasernområdet 2003

Kasernområdet i dag