Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  100:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

”För bygden och regementet – för regementet och bygden”

Denna devis beskriver väl det syfte, mål och verksamhet som föreningen arbetat för sedan sin tillkomst 1936. En mängd skrifter har givits ut genom åren, bl a serien ”Armborstet”.

Som medlem i Kungl. Dalregementets Kamratförening får man fortlöpande information om föreningen och inbjudan att delta vid möten, middagar och resor i föreningens regi.

Kungl. Dalregementets Kamratförening
Box 701
791 29 Falun                         

Tel: 023-451 30 eller 023-323 75 (sekr. Rolf Hellström)

Bankgiro  131-3618
Årsavgift 100 kr
 

Dalregementets Regementsofficerskårs Ekonomikassa
Kaserngården 6
791 40 Falun

Tel: 023-167 24 (Mats Kristoffersson)

 

Kompaniofficersföreningen
Att: Lars Back
Box 701
791 29 Falun

Tel: 023-451 63 (Lars Back)

 

   

Dalregementets Officersmäss
i Falun
Kaserngården 6
791 40 Falun

Tel: 023-451 09,
070-247 78 94 (Jan-Ola Nyström)

 

   

Dalregementets Idrottsförening
Box 701
791 29 Falun

Spökbrigaden
Detta är en stadge- och styrelselös sammanslutning för pensionerade regementskamrater. Verksamheten kännetecknas av månatliga luncher, studiebesök och utflykter. 

Kontaktperson: Curt Winberg tel: 023-236 76    curt.winberg@swipnet.se

 

Tisdagsklubben
I början av 1900-talet uppstod en informell sammanslutning för personal från Dalregementet, bosatta eller tjänstgörande i Stockholmsområdet. Någon gång, troligtvis på 1950-talet,  växte traditionen fram med lunchträffar på tisdagar varefter namnet "Tisdagsklubben" var givet.

Sporadiska gästboksanteckningar börjar med ett möte på  Militärsällskapet 21/11 1928. Militärsällskapet är sedan många,  många år föreningens stamlokus och där träffas kamraterna fortfarande  varje tisdag (undantagandes viss tid på sommaren).

I enlighet med gammal tradition firar  Tisdagsklubben "Lille Jul" någon dag i december varje år på  Militärsällskapet (vanvördigt även kallat Millikosen eller Milis)

Kontaktperson för Tisdagsklubben: Anders Rosenberg, 08-765 80 69.

Sedan hösten 2006 återfinns Militärsällskapet i nya,  fina lokaler på 
Valhallavägen 104, 3 tr. Telefon 08-611 60 92
.

Tag kontakt när Du är i Stockholm. Kom och ät lunch med oss.

Medelåldern i klubben är aktningsvärd men medlemmarnas sinnelag desto ungdomligare och luncherna är ytterst gemytliga. De goda historierna är legio och de mest särpräglade ämnesområden blir föremål för utredning och redovisning.