Ove Andersson (känd för många av oss som NJO) fotograferade flitigt när Dalregementets 100 år i Falun högtidlighölls den 6. september 2008. Här visar vi en del av hans bildskörd i ett bildspel.
Som av en händelse finns Ove med som nr 29 på september månads fotografi ,högra bildhalvan

http://dalreg100.dalregementetsmuseer.se/#1

 

Fungerar inte bildspelet?
Här kan du hämta Adobes flashspelare gratis
Get Adobe Flash Player