RITNING 1796

Ritning öfwer Belägenheten af en Tillämnad Mötesplats för Kongl Dalregementet på Rome Byars Utmark uti Kopparbergs Höfdingedöme och Stora Tuna Sochn

Klicka på kartan för bättre upplösning

Orginalet tillhör Dalregementets officerskårs ekonomikassa


ROMME HED 1797-1843

Beskrivning upprättad av kaptenen, arkivarien i K. Lantmäteristyrelsen, C.H. Huss

Klicka på kartan för bättre upplösning

Från Kungl Dalregementets historia del VI