Observera att perspektivet i nedanstående bild är förenklat och att en del smärre byggnader saknas. Men bilden är ju trevlig ändå!