KARAMELLANMODELLEN

I samband med bostadsmässan BO 91 skapade Arne Borres en pappmodell av Karamellan. Med taket löst pålagt blev modellen till en uppskattad karamellburk (!). Då, för 20 år sedan, trycktes modellen på A4-kartong. Nu finns den tillgänglig här på vår hemsida.

Klicka på bilden för att hämta hem bildarket* och skriva ut det.
Klistra gärna upp arket på kartong. Sen är det bara att klippa och klistra. Glöm inte att köpa hem karameller att lägga i Karamellan.

*Vänsterklicka på bilden ovan för att se modellarket på skärmen. Högerklicka därefter på modellarket och spara det på lämplig plats. Skriv ut.

Text på modellarket:
Klipp, vik och klistra Karamellan som den stod uppställd bland björkarna på Rommehed i slutet av 1800-talet.


Lusthuset användes först som kiosk för beväringarna, men såldes senare till officers kåren som placerade den norr om officerssalongen till gemensam trevnad. Byggnaden såldes 1903 till kapten Sällholm som flyttade den till sin sommarstugetomt i hörnet av Rommevägen och Järnvägsgatan i Norr Romme.

Karamellan ägs i dag av Föreningen Rommehed och har skänkts av Byggpaul AB.

Huset har renoverats av Hushagsskolan, bygg- och anläggningslinjen, i samarbete med kommunens fastighetskontor och kan beskådas under BO 91-mässan vid Falun/Borlänge regions gemensama hemställe. Efter mässperioden, 15 juni-14 juli, flyttas lusthuset tillbaka till Rommehed

Planschen ritad 1991 av Arne Borres