Tisdag 2022-11-29
Dalregementet går högvakt.
Regementschefen, överste Ronny Modigs, besökte i  dag Tisdagsklubben på Militärsällskapet för att umgås, äta lunch och lämna en orientering om läget vid Dalregementet just nu och om hur han ser på framtiden.

Vid en djupdykning i Tisdagsklubbens arkiv härförleden uppdagades en deltagarlista från Lillejul 1997 (för 25 år sedan) varav det framgår att regementschefen gästade oss redan som kapten. Av dagens övriga deltagare finns Peter Bjuvberg och Curt Holgersson också med i 97 års lista. Många av vännerna nedan har gått ur tiden och vi minns dem med både vemod och glädje.

Deltagare 1997-12-09
(Militärsällskapet,Stockholm)
Bergensund, Hans
Bjuvberg, Peter
Björkenstam, Knut
Boll, Ragnar
Crafoord, John
Dahlström, Rolf (C 113/F0 53)
Eriksson, Erik
Florgård, Anders
Fältsjö, Peter
Gustafsson, Benny
Göterstad, Nils-Erik
Göthe, Peter
Hagström, Nils
Hansson, Erik
Kn Peter Hermansson, Försvarshögskolan
Hedler, Karl-Olov
Hjukström, Edor
Hjärthner, Henry
Holgersson, Curt
Holst, Olof
Linder, Folke
Lindström, Anders (CNB 13)
Liss, Gunnar
Lugnegård, Sven
Malmkjell, Olle
Kn Ronny Modigs, Försvarshögskolan
Mj Anders Nikanorsson, Försvarshögskolan
Kn Jan Nilsson, Försvarshögskolan
Nordström-Brunes, Anders
Rosenberg, Anders
Sjögren, Gunnar
Skarin, Carl-Reinhold
Ulrich, Stephan
Kn Patrik Warström, Försvarshögskolan
Åhlander, Bengt