Spökbrigaden behagade samlas å Dalregementets officersmäss 2009-04-23