Tills vidare öppet mot beställning/bokning

ROMMEHED
Museet invigdes 2006-05-20 och exponerar regementets
historia fram till och med flyttningen till Falun 1908.
 
Klicka här för öppethållningstider på Rommehed

FALUN
Museet i Falun har renodlats till att omfatta tiden 1908 - 2000.
Museet  återinvigdes 2008-09-06 (Dalregementet 100 år i Falun)
och öppnades för visning 2010-06-22.

Klicka här för öppethållningstider i Falun
 Är Du intresserad av att bli medarbetare?
Vi behöver bland annat aktiva museiföreningsmedlemmar som är beredda
att tjänstgöra som museivakter i Falun eller på Rommehed
en eller ett par gånger per månad.

Klicka här så kommer Du till kontaktsidan