Karl XII fältmarsch
Dalregementets marsch från och med 1939
komponerad av gardeshautboisten Olof Lindsten, född i Stockholm omkring 1675.
Magnus Stenbock, chef för Dalregementet 1700-1706, författade sångtexten varför marschen också benäms Stenbocksmarschen.

Karl den 12tes fältmarsch speladt af Kungl.Göta Lifgardes Musikkår
Dirigent : Otto P. Trobäck
Inspelad i Stockholm 1912
Odeon Record, A. 145203 (International talking machine Co M.B.H.)


Marschen börjar med ett kraftfullt parti som åtföljs av en trio.

Trio är ett melodiskt mellanparti, ofta med tonartsbyte och tenorstämma. Trion åtföljs i regel av ytterligare ett kraftfullt parti, eller en repris av det inledande partiet.

Denna inspelning från 1912 saknar ett sådant tredje parti, kanske beroende på det begränsade tidsutrymmet på en 78-varvs grammofonskiva.

Marschens första parti antogs 1939 som Dalregementets marsch.