Bologner Abschied
Dalregementets marsch 1875-1939
Sedermera regementets honnörsmarsch även omnämnd som regementets defileringsmarsch

Komponerad av Franz Joseph Kaschte, f i Leimeritz 1821.
Mil. kapellmästare, Österrike 1842-1878

Grammofonskivan producerades på initiativ av Dalregementets kamratförening och producent Arne Arnbom. Den spelades in av Dalregementets musikkår* under ledning av musikdirektör Birger Weigert i Studio 2, Sveriges Radio, den 12 november 1974 under överinseende av överstelöjtnant Karl Erik Nordström och musiktekniker Olle Bolander.

Musiken finns numera också på CD-skiva.

* 1971 avskaffades alla förbandsmusikkårer och Dalregementets musikkår omvandlades till den under Utbildningsdepartementet lydande Regionmusiken i Falun. 1988 överfördes verksamheten till landstinget. Militär tjänstemusik levererades efter beställning långt i förväg och efter hand som de gamla militärmusikerna tjänat ut och ersatts så nedgick förmågan både att marschera, spela marschmusik och att uppträda i uniform.
Lyckligtvis hade Dalregementet två hemvärnsmusikkårer att förlita sig på.

När grammofonskivan spelades in fanns de gamla militärmusikerna fortfarande kvar i kåren vilket märks på den professionella och höga musikkvalitén.