Bologner Abschied
Dalregementets marsch 1875-1939
Sedermera regementets honnörsmarsch även omnämnd som regementets defileringsmarsch

Komponerad av Franz Joseph Kaschte, f i Leimeritz 1821.
Mil. kapellmästare, Österrike 1842-1878

 

"Kungl. Dalaregementes Marsch".
Nja, det var allt ett "a" för mycket och ett "t" för lite.

Dirigenten, Emil Hessler tjänstgjorde 1904-1926 vid Svea Lifgarde men exakt inspelningsår har vi inte kunnat utröna.

Inspelningens marschtakt och tonomfång är något höga vilket nog beror på att grammofonen snurrat fortare än gravyrmaskinen en gång gjorde.

Först omkring 1925 började man använda mikrofon vid inspelning. Tidigare togs ljudet upp med en stor tratt.

Roland Lindberg skriver så här: Jag tycker att det är Militärmusikaliskt intressant att se att lokala skivaffärer i Falu Stad var noga med att köpa in och marknadsföra  sitt Regementes marsch. Här ser vi en Musikaffär som är sedan länge bortglömd i Falu Stad.A-B. Nordiska Musikaffären  ,Holmgatan 13 Falun .


Svea Livgardes musikkår med musikdirektör (1904-1926) Emil Hessler