Bologner Abschied
Komponerad av Franz Joseph Kaschte, född i Leimeritz 1821.
Militär kapellmästare, Österrike 1842-1878

 

Kungl. Dalregementets paradmarsch
speladt af Meissners Militär-orkester, Stockholm
Concert record gramophone (HMV?) 280346 inspelad 1903-03-03

Marschen Bologner Abschied antogs som Dalregementets marsch 1875.
När en ny regementsmarsch antogs 1939 kvarstod Bologner Abschied som regementets honnörsmarsch även omnämnd som regementets defileringsmarsch.

Skivetiketten använder ordet "paradmarsch". Enskilda förband har inte paradmarscher. Endast Armén, Marinen och Flyget har varsin paradmarsch. Sedan 1999 har Försvarsmakten också en paradmarsch.