Utdrag ur Svenska Arméns Rulla 1912
Observera att modellåret för Dalregementets knapp som anges nedan är fel.
Modellåret är 1754, se april månads föremål 2009.