Armborstet 1952 (Crafoord):
Livfana för Dalregementet m/1686, utdelad av Karl XI vid generalmönstringen i Säter 1691. Den enda livfana som veterligen bevarats* till våra dagar hänger som trofé i Tyghuset i Köpenhamn. Kopia efter "Petrelli: Kungl. Sv. Huvudbaner och fältecken" utförd av Ruben Hellman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* I Armémuseum finns dock två av Dalregementets livfanor, 1677 och 1714 men de var inte med säkerhet lokaliserade och identifierade när Crafoord skrev sin artikel 1952.

 

Fanor