Ett spännande projekt . . .

Inför Dalregementets nedläggning levererade Löjtnant Bengt Edebrand
drygt 40 filmer till Armé-, Marin- och Flygfilm. Filmerna förvaras nu i
 ett miljöanpassat valv i "Grå huset" på Östermalm i Stockholm.

Dalregementets museer har fullföljt ett digitaliseringsprojekt
som kommer att redovisas efter hand på denna sida.

Nästan alla regementets filmer är stumfilmer.
I den digitala världen är det dock ganska
enkelt att lägga på ljud vilket vi kanske kommer
att göra i vissa fall.

Här Lägger vi efter hand ut korta,
komprimerade klipp ur filmerna.

För närvarande finns det
klipp från 1925, 1940,1958, 1968, 1972 och 1975.