oktober 2018  -  Månadens fotografier

KFÖ Höst 1978 / 3.bat IB 43 / Bataljonchef Jan Flygare,
Ställföreträdare Anders Hedlund, Artillerichef Curt Holgersson
Stabskompanichefen Peter Bjuvberg fotograferade.


Stabstroppchefen och ställföreträdande bataljonchefen


Artillerichefens bil och eldledningsbiträde

Inryckning till Krigsförbandsövning (KFÖ eller repövning i dagligt tal) skedde till mobiliseringsförråden kring Tallhed i Orsa. Därefter landsvägsmarsch (cykeltolkning) till Älvdalens skjutfält.


Bivack under marschen till Älvdalens skjutfält.
Kokgruppen lagar mat ........


....... och stabskompaniet låter sig väl smaka


Trådgruppen i arbete


Telefontrådarna (DL 1000) placeras högt


Ingången till stabstältet t h och växeltältet t v


Förbandsinstruktören (blågula band) Förvaltare Tore Löfblad i samspråk med en grupp stabskompanister sedan övningen avblåsts.


Stabskompaniet uppställt utanför flygplatspaviljongen på Tallhed efter återkomst till mobplatsen.


Kompanichefen avtackar sitt kompani .....


...... och kommenderar .......


....... "Patron ur !"

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se