september 2015  -  Månadens fotografi


"Blaggarnsbyn" på Rommehed i slutet av 1800-talet.

(Blaggarn, grovt tyg av blångarn, till exempel tältduk. Ganska kortfibriga, men spinnbara lintågor, blånor, som blir över vid linberedning)
Bilden visar åtminstone tre olika tälttyper, se längre ner på sidan.

 


Typ 1:
Manskapstält för 10-20 soldater.
Typ 2:
Tält för kanske 3-4 subalternofficerare eller underofficerare.
Kan också ha varit förråds- eller expeditionstält. Någon som vet ??
Typ 3:
Tält för en officer, t ex kompanichef eller dagofficer
Se även månadens föremål maj 2008

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se