November 2010  -  Månadens fotografier1965  -  6.komp   2. plut

Överfurir Ola Hases visiterar kpistarna före skjutning

...... och marscherar så småningom hem med truppen efter dagens skjutningar