Augusti 2009  -  Månadens fotografi
         

Ännu ett foto från 1958

Sittande: C V Barreus, regementsläkare 1942-1968
Stående: Torsten Bergwik, bataljonsläkare 1947, regementsläkare 1964-1970, förbands- och tjänsteläkare till 1972