Maj 2009  -  Månadens fotografier


  Två överstar har gått ur tiden
Två drivande krafter i vår museiverksamhet, Gustaf Lodin och Ruben Schultz, har lämnat oss.
Med tacksamhet minns vi de här parhästarnas idoga arbete för museet, personhistorien och Rommehedslägret.

Gustaf Lodin 1975 i strålande sommarsol vid Solliden på Skansen i Stockholm, Dalregementet 350 år Ruben Schultz 1958 vid sitt skrivbord på Utbildningsavdelningen