Januari 2009  -  Månadens fotografi
Flygfoto 1946 över lägergården och salongsgården på Rommehed.
I nedre högra hörnet finns finns en påskrift "Foto F12".

F 12, d v s Kalmar flygflottilj, var på den tiden en lätt bombflygflottilj utrustad med störtbombflygplantypen B 17.

Klicka på bilden för en förstoring

Den första kända flygningen från Rommehed gjordes 1913 med en Bleriotmaskin förd av Hugo Sundstedt.

Flygvapnet anlade 1939 Krigsflygfält 15 på Dalregementets övningsområde på Rommehed. På 1960-talet hade flygfältet utvecklats till en modern krigsflygbas med permanentade banor. Försök med reguljär trafik gjordes. Den militära flygverksamheten avvecklades så småningom medan trafikflygverksamheten utvecklades till det som vi i dag känner som Dala Airport.

Flygvapnet och Dalregementet samverkade flitigt under åren. Lägret användes för både förläggning och förbandsledning. Detta foto är ett minne därav. En annan minnesgåva från flygvapnet finns i Rommehedsmuseet; en stor flygplanspropeller av lamellimmat trä.

Den enda större förändringen i bilden efter mer än 60 år är att Subalternbostaden bakom Officerssalongen revs 1973. Jämför gärna med ENIRO's flygfoto av i dag.