September 2007  -  Månadens fotografier

Vet Du någonting om bilderna? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se

Vår man på vägverket (en av dom), Kjell Holmqvist, har börjat ägna sej åt en trevlig hobby; han samlar på vykort med Dalregementsmotiv. Här visar vi ett par nummer ur hans samling. Det är väl knappast någon kränkning av lagstadgad brevhemlighet om vi även visar baksidorna, de skrevs ju för omkring 90 år sedan och har för övrigt inte något djupt personligt eller känsligt innehåll.

Notera att vykortsportot 1916 var 5 öre medan det fyra år senare var dubbelt så högt.


Vi börjar med "Falun, Dalreg. kasärner, 3. bat.". Vykortet är från 1916 och på den tiden kallades våra tiders C-kasern för Tredje bataljon. Baksidans text fortsätter, som synes, på framsidan. Kortets nederdel har medelst datateknikens underverk vänts så att texten blir lite lättare att läsa. Här nedan visar vi kortets baksida.
Detta vykort publicerades av ett Stockholmsföretag vilket kanske förklarar den märkliga benämningen på vårt regemente.
Vykortets baksida ses här nedanför. Man kan undra vad trehundratjugosjuan menar med "Please, go on!"