Augusti 2022 Månadens föremål
Barackkonst

 

 

Ännu ett exempel på beredskapskonst från en barack någonstans i 1940-talets Sverige

Vi vet inte i vilken barack tavlan suttit men man kan fundera lite över bildmotiv.
Varför springer fyra man i fonden och vart är dom på väg?
Vad innehåller tunnorna? Att döma av minerna är det inte någonting trevligt.
Hästen flinar dock av någon anledning.

Tavlan är utförd på spännpapp med limfärg.
Konstnären och reklammakaren Einar Matsson, f 1909, framställde ett antal baracktavlor varav denna och en till finns i museets samlingar.