November 2021 - Månadens föremål


Fälttelefon m/37 

Fälttelefon m/37 (M-3926-384011)hängde med i 80 år!. Drygt 100 000 har tillverkats,
en del har gått på export. Lock och låda är av bakelit.


På locket finns ett skrivplån och bokstaveringskoden (Adam, Bertil, Cesar o s v).
På gångjärnsblecken står det "FIENDEN LYSSNAR" resp "RING AV"

Apparaten har under åren modifierats och till och med
försetts med nummerskiva (M-3926-990019).

 

 

Förutom själva telefonen innehåller lådan handmikrotelefon ("luren"),
extra hörtelefon, vev, skruvmejsel och batterier.

Apparaten kan anslutas till rikets automatiska telefonnät (ATN)
eller kopplas i ett lokalt trådnät via dubbelledad kabel.
Här ser vi en kabelmes med en rulle DL 1000,
d v s 1000 meter telefonkabel (tvåtrådig)

Det kom ett bidrag från en signaltruppsofficer

I tidningen TIFF (Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten) sidan 45 finns det en artiket om Fälttelefon m/37. Klicka, läs och njut.

--
--
--
--

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se