Maj 2021 - Månadens föremål


Radiostation 105 (Ra 105)

M3955-105 I bruk under 1950- och 1960-talet.

Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)
(Ursprungligen en amerikansk bärbar UK-radio - ultrakortvåg - med beteckning AN/PRC-10 avsedd för telefoni. )

Tekniska data
Sändningsslag telefoni (FM)
Antenneffekt ca 0,8 W
Antenn - normalantenn
- marschantenn
- koaxialkontakt för anslutning av matarledning till fast antenn
Frekvensomfång 38 - 55 MHz
Kanalavstånd 100 kHz
Rörbestyckning 13 st subminiatyrrör och 1 st miniatyrrör
Strömförsörjning - Batteri med uttag för +135 V, +67,5 V, -6 V och +1,5 V
- 12/24 V omformare Tc 94026
Vikt Totalt 7.8 kg, varav batteri 3,2 kg

Mer info hittar du t ex på
https://gronradio.sm7dlf.se/ra105.htm

 

--
--
--
--

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se