Februari 2020 - Månades föremål


Riktantenn 237 

Telekrigföring har förekommit ända sedan de första fälttelefonerna kom i bruk för mer än 100 år sedan.

Telekrigföring är militära åtgärder för att upptäcka, avlyssna, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning samt egna åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring.

Från 1970-talet och framåt har utvecklingen av telesystem och telemotmedel varit enorm. Månadens föremål, 70-talsprodukten Riktantenn 237, syftade till att minska radiovågornas utbredning åt fiendehållet.

 

.
.
.
.

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se