Månadens föremål  -  november 2018
12 cm grk m/41


12 centimeters granatkastare modell 1941
(se även Sagt och gjort 2017 och 2015)


Efter mer än 75 år är "Tolvan" ännu i bruk
Dalarnas hemvärn, Dalabataljonen,
har en granatkastarpluton.


Pjäsen utvecklades under 1930-talet av Finländska Tampella och tillverkades ursprungligen under beteckningen 120 Krh/40


12 cm sprängvinggranater
Övrig ammunition är lysgranater, rökgranater
och pansarsprängvinggranat m/94 (STRIX).
Granatvikt 18kg (Strix 27kg)


Vikt 285 kg Kaliber 12 cm
Eldhastighet 10 skott/min, 3 Strix/20 sekunder
Effektiv räckvidd Spräng, lys, rök 9 km, Strix >7km


Besättning 3 pjässoldater (riktare, laddare samt "bubblare" som med lavetten håller pjäsen i våg), gruppchef, ställföreträdande gruppchef.


Granatkastare - infanteriets artilleri.
Granatkastare i olika kalibrar har funnits i mer än 100 år, föregångarna kallades mörsare.
Granatkastare skjuter inte lika långt som haubitser och kanoner (artilleripjäser) men har andra fördelar. Pjäserna (grk) har låg vikt och okomplicerad konstruktion vilket gör att de kan föras med av infanteriet i tämligen svår terräng och är eldberedda på kort tid. Granatkastare skjuter med övergrader, d v s i kastbana vilket medför att man kan skjuta från trånga skogsgläntor och över kullar och berg.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se