Månadens föremål  -  juni 2018


KORSGEVÄR

Korsgevär är en gemensam benämning på spontoner, hillebarder, bardisaner, halvpikar med flera liknande stångvapen. Ordet härstammar från senare delen av 1600-talet i Tyskland - Kurzgewehre (korta "värjor") - till skillnad från de upp emot tre meter långa pikarna.

Månadens föremål har troligen varit allmogevapen, d v s hemsmide.
Nr 2 ovan kan ha varit en pik medan de andra två torde kunna kallas bardisaner.

Stängerna kan ha återanvänts till fredligare ändamål medan järndelarna kanske har blivit liggande i någon bysmedja i väntan på återanvändning.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se